Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led âm trần Kawaled

Led âm trần tròn 6W - T/V

Led âm trần tròn 6W - T/V

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 86.000VNĐ

led âm trần tròn 9W - T/V

led âm trần tròn 9W - T/V

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 116.000VNĐ

Led âm trần tròn 12W - T/V

Led âm trần tròn 12W - T/V

Giá bán: 75.000VNĐ

Giá cũ: 135.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 6W - T/V

Led âm trần tròn giật cấp 6W - T/V

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 115.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 9W - T/V

Led âm trần tròn giật cấp 9W - T/V

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 145.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 12W - T/V

Led âm trần tròn giật cấp 12W - T/V

Giá bán: 90.000VNĐ

Giá cũ: 165.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 6W - 3 màu

Led âm trần tròn giật cấp 6W - 3 màu

Giá bán: 75.000VNĐ

Giá cũ: 135.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 9W - 3 màu

Led âm trần tròn giật cấp 9W - 3 màu

Giá bán: 100.000VNĐ

Giá cũ: 185.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 12W - 3 màu

Led âm trần tròn giật cấp 12W - 3 màu

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 215.000VNĐ

Led âm trần vuông 6W - T/V

Led âm trần vuông 6W - T/V

Giá bán: 56.000VNĐ

Giá cũ: 92.000VNĐ

Led âm trần vuông 9W - T/V

Led âm trần vuông 9W - T/V

Giá bán: 75.000VNĐ

Giá cũ: 124.000VNĐ

Led âm trần vuông 12W - T/V

Led âm trần vuông 12W - T/V

Giá bán: 86.000VNĐ

Giá cũ: 142.000VNĐ

Led âm trần chữ nhật 24W

Led âm trần chữ nhật 24W

Giá bán: 336.000VNĐ

Giá cũ: 560.000VNĐ

Led âm trần vuông 48W - T/V

Led âm trần vuông 48W - T/V

Giá bán: 498.000VNĐ

Giá cũ: 830.000VNĐ

chat online
zalo