Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Đèn pha năng lượng mặt trời

Pha năng lượng mặt trời 40W

Pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán: 750.000VNĐ

Giá cũ: 1.150.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời 60W

Pha năng lượng mặt trời 60W

Giá bán: 1.100.000VNĐ

Giá cũ: 1.750.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời 100W

Pha năng lượng mặt trời 100W

Giá bán: 1.520.000VNĐ

Giá cũ: 2.400.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời 150W

Pha năng lượng mặt trời 150W

Giá bán: 1.950.000VNĐ

Giá cũ: 3.100.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 40W

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 40W

Giá bán: 850.000VNĐ

Giá cũ: 1.450.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 60W

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 60W

Giá bán: 1.250.000VNĐ

Giá cũ: 2.050.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 100W

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 100W

Giá bán: 1.600.000VNĐ

Giá cũ: 2.600.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 150W

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 150W

Giá bán: 2.100.000VNĐ

Giá cũ: 3.400.000VNĐ

Đèn đường năng lượng MT 100W

Đèn đường năng lượng MT 100W

Giá bán: 1.700.000VNĐ

Giá cũ: 2.750.000VNĐ

Đèn đường năng lượng MT 150W

Đèn đường năng lượng MT 150W

Giá bán: 2.400.000VNĐ

Giá cũ: 3.940.000VNĐ

Đèn đường năng lượng MT 200W

Đèn đường năng lượng MT 200W

Giá bán: 2.950.000VNĐ

Giá cũ: 4.850.000VNĐ

chat online
zalo