Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Đèn pha led

Pha led 10W - T/V

Pha led 10W - T/V

Giá bán: 110.000VNĐ

Giá cũ: 160.000VNĐ

Pha led 20W - T/V

Pha led 20W - T/V

Giá bán: 160.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

Pha led 30W - T/V

Pha led 30W - T/V

Giá bán: 220.000VNĐ

Giá cũ: 360.000VNĐ

Pha led 50W - T/V

Pha led 50W - T/V

Giá bán: 340.000VNĐ

Giá cũ: 560.000VNĐ

Pha led 100W - T/V

Pha led 100W - T/V

Giá bán: 730.000VNĐ

Giá cũ: 1.250.000VNĐ

Pha led 150W - T/V

Pha led 150W - T/V

Giá bán: 1.050.000VNĐ

Giá cũ: 1.750.000VNĐ

Pha led 200W - T/V

Pha led 200W - T/V

Giá bán: 1.500.000VNĐ

Giá cũ: 2.500.000VNĐ

chat online
zalo