Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

KAWALED

Pha năng lượng mặt trời 40W

Pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán: 750.000VNĐ

Giá cũ: 1.150.000VNĐ

Pha led 10W - T/V

Pha led 10W - T/V

Giá bán: 110.000VNĐ

Giá cũ: 160.000VNĐ

Led nổi tròn 6W - T/V

Led nổi tròn 6W - T/V

Giá bán: 90.000VNĐ

Giá cũ: 150.000VNĐ

Led âm trần tròn 6W - T/V

Led âm trần tròn 6W - T/V

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 86.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời 60W

Pha năng lượng mặt trời 60W

Giá bán: 1.100.000VNĐ

Giá cũ: 1.750.000VNĐ

Pha led 20W - T/V

Pha led 20W - T/V

Giá bán: 160.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

Led nổi tròn 12W - T/V

Led nổi tròn 12W - T/V

Giá bán: 100.000VNĐ

Giá cũ: 185.000VNĐ

led âm trần tròn 9W - T/V

led âm trần tròn 9W - T/V

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 116.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời 100W

Pha năng lượng mặt trời 100W

Giá bán: 1.520.000VNĐ

Giá cũ: 2.400.000VNĐ

Pha led 30W - T/V

Pha led 30W - T/V

Giá bán: 220.000VNĐ

Giá cũ: 360.000VNĐ

Led nổi tròn 18W - T/V

Led nổi tròn 18W - T/V

Giá bán: 140.000VNĐ

Giá cũ: 270.000VNĐ

Led âm trần tròn 12W - T/V

Led âm trần tròn 12W - T/V

Giá bán: 75.000VNĐ

Giá cũ: 135.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời 150W

Pha năng lượng mặt trời 150W

Giá bán: 1.950.000VNĐ

Giá cũ: 3.100.000VNĐ

Pha led 50W - T/V

Pha led 50W - T/V

Giá bán: 340.000VNĐ

Giá cũ: 560.000VNĐ

Led nổi tròn 24W - T/V

Led nổi tròn 24W - T/V

Giá bán: 276.000VNĐ

Giá cũ: 460.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 6W - T/V

Led âm trần tròn giật cấp 6W - T/V

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 115.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 40W

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 40W

Giá bán: 850.000VNĐ

Giá cũ: 1.450.000VNĐ

Pha led 100W - T/V

Pha led 100W - T/V

Giá bán: 730.000VNĐ

Giá cũ: 1.250.000VNĐ

Led nổi vuông giật cấp 12W -T/V

Led nổi vuông giật cấp 12W -T/V

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá cũ: 175.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 9W - T/V

Led âm trần tròn giật cấp 9W - T/V

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 145.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 60W

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 60W

Giá bán: 1.250.000VNĐ

Giá cũ: 2.050.000VNĐ

Pha led 150W - T/V

Pha led 150W - T/V

Giá bán: 1.050.000VNĐ

Giá cũ: 1.750.000VNĐ

Led nổi vuông giật cấp 20W -T/V

Led nổi vuông giật cấp 20W -T/V

Giá bán: 175.000VNĐ

Giá cũ: 330.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 12W - T/V

Led âm trần tròn giật cấp 12W - T/V

Giá bán: 90.000VNĐ

Giá cũ: 165.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 100W

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 100W

Giá bán: 1.600.000VNĐ

Giá cũ: 2.600.000VNĐ

Pha led 200W - T/V

Pha led 200W - T/V

Giá bán: 1.500.000VNĐ

Giá cũ: 2.500.000VNĐ

Led nổi vuông giật cấp 24W -T/V

Led nổi vuông giật cấp 24W -T/V

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 480.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 6W - 3 màu

Led âm trần tròn giật cấp 6W - 3 màu

Giá bán: 75.000VNĐ

Giá cũ: 135.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 150W

Pha năng lượng mặt trời cao cấp 150W

Giá bán: 2.100.000VNĐ

Giá cũ: 3.400.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 9W - 3 màu

Led âm trần tròn giật cấp 9W - 3 màu

Giá bán: 100.000VNĐ

Giá cũ: 185.000VNĐ

Đèn đường năng lượng MT 100W

Đèn đường năng lượng MT 100W

Giá bán: 1.700.000VNĐ

Giá cũ: 2.750.000VNĐ

Led âm trần tròn giật cấp 12W - 3 màu

Led âm trần tròn giật cấp 12W - 3 màu

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 215.000VNĐ

Đèn đường năng lượng MT 150W

Đèn đường năng lượng MT 150W

Giá bán: 2.400.000VNĐ

Giá cũ: 3.940.000VNĐ

Led âm trần vuông 6W - T/V

Led âm trần vuông 6W - T/V

Giá bán: 56.000VNĐ

Giá cũ: 92.000VNĐ

Đèn đường năng lượng MT 200W

Đèn đường năng lượng MT 200W

Giá bán: 2.950.000VNĐ

Giá cũ: 4.850.000VNĐ

Led âm trần vuông 9W - T/V

Led âm trần vuông 9W - T/V

Giá bán: 75.000VNĐ

Giá cũ: 124.000VNĐ

Led âm trần vuông 12W - T/V

Led âm trần vuông 12W - T/V

Giá bán: 86.000VNĐ

Giá cũ: 142.000VNĐ

Led âm trần chữ nhật 24W

Led âm trần chữ nhật 24W

Giá bán: 336.000VNĐ

Giá cũ: 560.000VNĐ

Led âm trần vuông 48W - T/V

Led âm trần vuông 48W - T/V

Giá bán: 498.000VNĐ

Giá cũ: 830.000VNĐ

chat online
zalo