Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

ĐÈN LED

Pha năng lượng mặt trời 40W

Pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán: 750.000VNĐ

Giá cũ: 1.150.000VNĐ

Pha led 10W - T/V

Pha led 10W - T/V

Giá bán: 110.000VNĐ

Giá cũ: 160.000VNĐ

Led nổi tròn 6W - T/V

Led nổi tròn 6W - T/V

Giá bán: 90.000VNĐ

Giá cũ: 150.000VNĐ

Led âm trần tròn 6W - T/V

Led âm trần tròn 6W - T/V

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 86.000VNĐ

Led nổi tròn 8W

Led nổi tròn 8W

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

Led âm trần tròn 6W

Led âm trần tròn 6W

Giá bán: 70.000VNĐ

Giá cũ: 160.000VNĐ

Led Bulb 5W.NA

Led Bulb 5W.NA

Giá: 16.000VNĐ

Led búp 3W

Led búp 3W

Giá: 20.000VNĐ

Led Strip 1 dường bóng 5050 (m)

Led Strip 1 dường bóng 5050 (m)

Giá bán: 46.000VNĐ

Giá cũ: 83.000VNĐ

Led âm trần 18W : 3 chế độ

Led âm trần 18W : 3 chế độ

Giá bán: 257.000VNĐ

Giá cũ: 513.000VNĐ

Led âm trần tròn 6W

Led âm trần tròn 6W

Giá bán: 74.000VNĐ

Giá cũ: 164.000VNĐ

Led nổi tròn 6W

Led nổi tròn 6W

Giá bán: 64.000VNĐ

Giá cũ: 91.000VNĐ

Led âm trần tròn 6W

Led âm trần tròn 6W

Giá bán: 47.000VNĐ

Giá cũ: 68.000VNĐ

Led nổi tròn 6W

Led nổi tròn 6W

Giá: 42.000VNĐ

Led âm trần tròn 6W

Led âm trần tròn 6W

Giá: 26.000VNĐ

Led âm trần Smart Lighting 6W

Led âm trần Smart Lighting 6W

Giá bán: 360.000VNĐ

Giá cũ: 720.000VNĐ

Led FILAMENT 2.5W

Led FILAMENT 2.5W

Giá: 59.000VNĐ

Led nổi 12W

Led nổi 12W

Giá bán: 130.000VNĐ

Giá cũ: 276.000VNĐ

Led âm trần 7W

Led âm trần 7W

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 116.000VNĐ

Led Bulb 3W

Led Bulb 3W

Giá bán: 20.000VNĐ

Giá cũ: 32.800VNĐ

Led nổi 6W

Led nổi 6W

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 229.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 159.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 77.000VNĐ

Giá cũ: 154.000VNĐ

Pha năng lượng mặt trời 60W

Pha năng lượng mặt trời 60W

Giá bán: 1.100.000VNĐ

Giá cũ: 1.750.000VNĐ

Pha led 20W - T/V

Pha led 20W - T/V

Giá bán: 160.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

Led nổi tròn 12W - T/V

Led nổi tròn 12W - T/V

Giá bán: 100.000VNĐ

Giá cũ: 185.000VNĐ

led âm trần tròn 9W - T/V

led âm trần tròn 9W - T/V

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 116.000VNĐ

Led nổi tròn 15W

Led nổi tròn 15W

Giá bán: 170.000VNĐ

Giá cũ: 390.000VNĐ

Led âm trần tròn 9W

Led âm trần tròn 9W

Giá bán: 90.000VNĐ

Giá cũ: 215.000VNĐ

Led Bulb 9W

Led Bulb 9W

Giá: 20.000VNĐ

Led búp 5W

Led búp 5W

Giá: 27.000VNĐ

Led Strip 2 dường bóng 2835 (m)

Led Strip 2 dường bóng 2835 (m)

Giá bán: 58.000VNĐ

Giá cũ: 105.000VNĐ

Led âm trấn Smart lighting 9W

Led âm trấn Smart lighting 9W

Giá bán: Liên hệ

Giá cũ: 770.000VNĐ

Led âm trần tròn 9W

Led âm trần tròn 9W

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 199.000VNĐ

Led nổi tròn 12W

Led nổi tròn 12W

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá cũ: 142.000VNĐ

Led âm trần tròn 3 chế độ 6W

Led âm trần tròn 3 chế độ 6W

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 115.000VNĐ

chat online
zalo