Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

BỒN RỬA CHÉN

Bồn chén CB-10048A Inox 304

Bồn chén CB-10048A Inox 304

Giá bán: 4.794.000VNĐ

Giá cũ: 7.990.000VNĐ

Bồn chén LC 11048-3.0

Bồn chén LC 11048-3.0

Giá: 8.380.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 92

Chậu rữa cao cấp ĐT 92

Giá: 1.690.000VNĐ

Bồn chén CB-10048 Inox 304

Bồn chén CB-10048 Inox 304

Giá bán: 4.596.000VNĐ

Giá cũ: 7.660.000VNĐ

Bồn chén LC 9648S-3.0

Bồn chén LC 9648S-3.0

Giá: 7.400.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 92A

Chậu rữa cao cấp ĐT 92A

Giá: 1.593.000VNĐ

Bồn chén CB-8245 Inox 304

Bồn chén CB-8245 Inox 304

Giá bán: 3.798.000VNĐ

Giá cũ: 6.330.000VNĐ

Bồn chén LC 9648-3.0

Bồn chén LC 9648-3.0

Giá: 7.200.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 93

Chậu rữa cao cấp ĐT 93

Giá: 1.755.000VNĐ

Bồn chén CB-8245A Inox 304

Bồn chén CB-8245A Inox 304

Giá bán: 3.402.000VNĐ

Giá cũ: 5.670.000VNĐ

Bồn chén LC 8049N-5.0

Bồn chén LC 8049N-5.0

Giá: 8.960.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 93A

Chậu rữa cao cấp ĐT 93A

Giá: 1.658.000VNĐ

Bồn chén CB-8245B Inox 304

Bồn chén CB-8245B Inox 304

Giá bán: 3.402.000VNĐ

Giá cũ: 5.670.000VNĐ

Bồn chén LC 8049-5.0

Bồn chén LC 8049-5.0

Giá: 7.200.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 81

Chậu rữa cao cấp ĐT 81

Giá: 1.853.000VNĐ

Bồn chén CB-8148 Inox 304

Bồn chén CB-8148 Inox 304

Giá bán: 3.810.000VNĐ

Giá cũ: 6.350.000VNĐ

Bồn chén LC 8049-3.0

Bồn chén LC 8049-3.0

Giá: 6.080.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 82

Chậu rữa cao cấp ĐT 82

Giá: 1.755.000VNĐ

Bồn chén CB-6045 Inox 304

Bồn chén CB-6045 Inox 304

Giá bán: 2.802.000VNĐ

Giá cũ: 4.670.000VNĐ

Bồn chén LC 8049S-3.0

Bồn chén LC 8049S-3.0

Giá: 6.300.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 83

Chậu rữa cao cấp ĐT 83

Giá: 1.723.000VNĐ

Bồn chén CB-8245C Inox 304

Bồn chén CB-8245C Inox 304

Giá bán: 2.394.000VNĐ

Giá cũ: 3.990.000VNĐ

Bồn chén LC 8049V-3.0

Bồn chén LC 8049V-3.0

Giá: 6.500.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 84

Chậu rữa cao cấp ĐT 84

Giá: 1.918.000VNĐ

Bồn chén CB-12050

Bồn chén CB-12050

Giá bán: 2.106.000VNĐ

Giá cũ: 3.510.000VNĐ

Bồn chén LC 8046-3.0

Bồn chén LC 8046-3.0

Giá: 5.260.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 85

Chậu rữa cao cấp ĐT 85

Giá: 2.373.000VNĐ

Bồn chén CB-12050A

Bồn chén CB-12050A

Giá bán: 1.950.000VNĐ

Giá cũ: 3.250.000VNĐ

Bồn chén LC 8046S-3.0

Bồn chén LC 8046S-3.0

Giá: 5.480.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 86A

Chậu rữa cao cấp ĐT 86A

Giá: 2.438.000VNĐ

Bồn chén CB-10046

Bồn chén CB-10046

Giá bán: 1.050.000VNĐ

Giá cũ: 1.750.000VNĐ

Bồn chén LC 8046K-3.0

Bồn chén LC 8046K-3.0

Giá: 5.560.000VNĐ

Bồn chén CB-8850

Bồn chén CB-8850

Giá bán: 1.350.000VNĐ

Giá cũ: 2.250.000VNĐ

Bồn chén CB-8143

Bồn chén CB-8143

Giá bán: 1.194.000VNĐ

Giá cũ: 1.990.000VNĐ

Bồn chén CB-7843

Bồn chén CB-7843

Giá bán: 630.000VNĐ

Giá cũ: 1.050.000VNĐ

Bồn chén CB-8850C

Bồn chén CB-8850C

Giá bán: 1.206.000VNĐ

Giá cũ: 2.010.000VNĐ

chat online
zalo