Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

BỒN INOX ĐỨNG ĐV

Bồn Inox 500L

Bồn Inox 500L

Giá bán: 1.780.000VNĐ

Giá cũ: 2.180.000VNĐ

Bồn Inox 700L

Bồn Inox 700L

Giá bán: 2.030.000VNĐ

Giá cũ: 2.590.000VNĐ

Bồn Inox 1.000L

Bồn Inox 1.000L

Giá bán: 2.580.000VNĐ

Giá cũ: 3.380.000VNĐ

Bồn Inox 1.500L

Bồn Inox 1.500L

Giá bán: 4.080.000VNĐ

Giá cũ: 5.280.000VNĐ

Bồn Inox 2.000L

Bồn Inox 2.000L

Giá bán: 5.320.000VNĐ

Giá cũ: 6.920.000VNĐ

Bồn Inox 3.000L

Bồn Inox 3.000L

Giá bán: 8.380.000VNĐ

Giá cũ: 10.780.000VNĐ

Bồn Inox 4.000L

Bồn Inox 4.000L

Giá bán: 9.980.000VNĐ

Giá cũ: 13.180.000VNĐ

Bồn Inox 5.000L

Bồn Inox 5.000L

Giá bán: 12.750.000VNĐ

Giá cũ: 16.750.000VNĐ

chat online
zalo