Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Bồn Inox đứng

Bồn nước inox đứng 310L

Bồn nước inox đứng 310L

Giá bán: 1.649.000VNĐ

Giá cũ: 2.119.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 500L

Bồn nước inox đứng 500L

Giá bán: 1.925.000VNĐ

Giá cũ: 2.689.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 700L

Bồn nước inox đứng 700L

Giá bán: 2.235.000VNĐ

Giá cũ: 3.309.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 1.000L

Bồn nước inox đứng 1.000L

Giá bán: 2.900.000VNĐ

Giá cũ: 4.419.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 1.500L

Bồn nước inox đứng 1.500L

Giá bán: 4.500.000VNĐ

Giá cũ: 6.719.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 2.000L

Bồn nước inox đứng 2.000L

Giá bán: 5.800.000VNĐ

Giá cũ: 8.759.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 2.500L

Bồn nước inox đứng 2.500L

Giá bán: 7.150.000VNĐ

Giá cũ: 10.809.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 3.000L

Bồn nước inox đứng 3.000L

Giá bán: 8.830.000VNĐ

Giá cũ: 12.789.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 3.500L

Bồn nước inox đứng 3.500L

Giá: 8.810.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 4.000L

Bồn nước inox đứng 4.000L

Giá bán: 11.000.000VNĐ

Giá cũ: 16.379.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 5.000L

Bồn nước inox đứng 5.000L

Giá bán: 13.900.000VNĐ

Giá cũ: 20.699.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 6.000L

Bồn nước inox đứng 6.000L

Giá bán: 16.600.000VNĐ

Giá cũ: 24.459.000VNĐ

chat online
zalo