Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

BỒN NƯỚC INOX

Bồn Inox 500L

Bồn Inox 500L

Giá bán: 1.880.000VNĐ

Giá cũ: 2.280.000VNĐ

Bồn Inox 500L

Bồn Inox 500L

Giá bán: 1.780.000VNĐ

Giá cũ: 2.180.000VNĐ

Bồn Inox ngang 500L TM

Bồn Inox ngang 500L TM

Giá: 2.115.000VNĐ

Bồn Inox đứng 500L TM

Bồn Inox đứng 500L TM

Giá: 2.015.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 825.000VNĐ

Bồn nhựa ngang SH 300L

Bồn nhựa ngang SH 300L

Giá: 855.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 300L

Bồn nhựa đứng 300L

Giá: 775.000VNĐ

Bồn Inox ngang 500L SH

Bồn Inox ngang 500L SH

Giá: 1.775.000VNĐ

Bồn Inox đứng 500L

Bồn Inox đứng 500L

Giá: 1.625.000VNĐ

Bồn nhựa ngang 300L

Bồn nhựa ngang 300L

Giá: 840.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 300L

Bồn nhựa đứng 300L

Giá: 760.000VNĐ

Bồn Inox nằm 310L

Bồn Inox nằm 310L

Giá bán: 1.779.000VNĐ

Giá cũ: 2.249.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 310L

Bồn nước inox đứng 310L

Giá bán: 1.649.000VNĐ

Giá cũ: 2.119.000VNĐ

Bồn Inox 700L

Bồn Inox 700L

Giá bán: 2.130.000VNĐ

Giá cũ: 2.690.000VNĐ

Bồn Inox 700L

Bồn Inox 700L

Giá bán: 2.030.000VNĐ

Giá cũ: 2.590.000VNĐ

Bồn Inox ngang 700L TM

Bồn Inox ngang 700L TM

Giá: 2.745.000VNĐ

Bồn Inox đứng 700L TM

Bồn Inox đứng 700L TM

Giá: 2.585.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 893.000VNĐ

Bồn nhựa ngang SH 500L

Bồn nhựa ngang SH 500L

Giá: 1.265.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 500L

Bồn nhựa đứng 500L

Giá: 1.055.000VNĐ

Bồn Inox ngang 700L SH

Bồn Inox ngang 700L SH

Giá: 2.085.000VNĐ

Bồn Inox đứng 700L SH

Bồn Inox đứng 700L SH

Giá: 1.935.000VNĐ

Bồn Inox nằm 500L

Bồn Inox nằm 500L

Giá bán: 2.075.000VNĐ

Giá cũ: 2.839.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 500L

Bồn nước inox đứng 500L

Giá bán: 1.925.000VNĐ

Giá cũ: 2.689.000VNĐ

Bồn Inox 1.000L

Bồn Inox 1.000L

Giá bán: 2.750.000VNĐ

Giá cũ: 3.550.000VNĐ

Bồn Inox 1.000L

Bồn Inox 1.000L

Giá bán: 2.580.000VNĐ

Giá cũ: 3.380.000VNĐ

Bồn Inox ngang 1.000L TM

Bồn Inox ngang 1.000L TM

Giá: 2.930.000VNĐ

Bồn Inox đứng 1.000L TM

Bồn Inox đứng 1.000L TM

Giá: 2.730.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 795.000VNĐ

Bồn nhựa ngang SH 700L

Bồn nhựa ngang SH 700L

Giá: 1.725.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 700L

Bồn nhựa đứng 700L

Giá: 1.305.000VNĐ

Bồn Inox ngang 1.000L SH

Bồn Inox ngang 1.000L SH

Giá: 2.700.000VNĐ

Bồn Inox đứng 1.000L SH

Bồn Inox đứng 1.000L SH

Giá: 2.500.000VNĐ

Bồn nhựa ngang 500L

Bồn nhựa ngang 500L

Giá: 1.240.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 400L

Bồn nhựa đứng 400L

Giá: 860.000VNĐ

Bồn Inox nằm 700L

Bồn Inox nằm 700L

Giá bán: 2.385.000VNĐ

Giá cũ: 3.459.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 700L

Bồn nước inox đứng 700L

Giá bán: 2.235.000VNĐ

Giá cũ: 3.309.000VNĐ

Bồn Inox 1.500L

Bồn Inox 1.500L

Giá bán: 4.330.000VNĐ

Giá cũ: 5.530.000VNĐ

chat online
zalo