Hotline:
02838262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

SƠN HÀ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 825.000VNĐ

Bồn nhựa ngang SH 300L

Bồn nhựa ngang SH 300L

Giá: 855.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 300L

Bồn nhựa đứng 300L

Giá: 775.000VNĐ

Bồn Inox ngang 500L SH

Bồn Inox ngang 500L SH

Giá: 1.775.000VNĐ

Bồn Inox đứng 500L

Bồn Inox đứng 500L

Giá: 1.625.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 893.000VNĐ

Bồn nhựa ngang SH 500L

Bồn nhựa ngang SH 500L

Giá: 1.265.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 500L

Bồn nhựa đứng 500L

Giá: 1.055.000VNĐ

Bồn Inox ngang 700L SH

Bồn Inox ngang 700L SH

Giá: 2.085.000VNĐ

Bồn Inox đứng 700L SH

Bồn Inox đứng 700L SH

Giá: 1.935.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 795.000VNĐ

Bồn nhựa ngang SH 700L

Bồn nhựa ngang SH 700L

Giá: 1.725.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 700L

Bồn nhựa đứng 700L

Giá: 1.305.000VNĐ

Bồn Inox ngang 1.000L SH

Bồn Inox ngang 1.000L SH

Giá: 2.700.000VNĐ

Bồn Inox đứng 1.000L SH

Bồn Inox đứng 1.000L SH

Giá: 2.500.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 840.000VNĐ

Bồn nhựa ngang SH 1000L

Bồn nhựa ngang SH 1000L

Giá: 2.300.000VNĐ

Bồn nhựa đứng SH 1000L

Bồn nhựa đứng SH 1000L

Giá: 1.850.000VNĐ

Bồn Inox ngang 1.500L SH

Bồn Inox ngang 1.500L SH

Giá: 4.040.000VNĐ

Bồn Inox đứng 1.200L SH

Bồn Inox đứng 1.200L SH

Giá: 3.050.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 743.000VNĐ

Bồn nhựa đứng SH 1500L

Bồn nhựa đứng SH 1500L

Giá: 2.585.000VNĐ

Bồn Inox ngang 2.000L SH

Bồn Inox ngang 2.000L SH

Giá: 5.280.000VNĐ

Bồn Inox đứng 1.500L SH

Bồn Inox đứng 1.500L SH

Giá: 3.810.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 780.000VNĐ

Bồn nhựa đứng SH 2000L

Bồn nhựa đứng SH 2000L

Giá: 3.380.000VNĐ

Bồn Inox ngang 2.500L SH

Bồn Inox ngang 2.500L SH

Giá: 6.485.000VNĐ

Bồn Inox đứng 2.000L SH

Bồn Inox đứng 2.000L SH

Giá: 5.040.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 370.000VNĐ

Bồn nhựa đứng SH 3000L

Bồn nhựa đứng SH 3000L

Giá: 4.700.000VNĐ

Bồn Inox ngang 3.000L SH

Bồn Inox ngang 3.000L SH

Giá: 7.560.000VNĐ

Bồn Inox đứng 2.500L SH

Bồn Inox đứng 2.500L SH

Giá: 6.245.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 450.000VNĐ

Bồn nhựa đứng SH 4000L

Bồn nhựa đứng SH 4000L

Giá: 6.200.000VNĐ

Bồn Inox ngang 3.500L SH

Bồn Inox ngang 3.500L SH

Giá: 8.610.000VNĐ

Bồn Inox đứng 3.000L SH

Bồn Inox đứng 3.000L SH

Giá: 7.320.000VNĐ

Bồn Inox ngang 4.000L SH

Bồn Inox ngang 4.000L SH

Giá: 9.760.000VNĐ

Bồn Inox đứng 3.500L SH

Bồn Inox đứng 3.500L SH

Giá: 8.285.000VNĐ

Bồn Inox ngang 5.000L SH

Bồn Inox ngang 5.000L SH

Giá: 11.920.000VNĐ

Bồn Inox đứng 4.000L SH

Bồn Inox đứng 4.000L SH

Giá: 9.240.000VNĐ

chat online