Hotline:
02838262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

BỒN NƯỚC - BỒN RỬA CHÉN

Bồn Inox ngang 500L TM

Bồn Inox ngang 500L TM

Giá: 2.115.000VNĐ

Bồn Inox đứng 500L TM

Bồn Inox đứng 500L TM

Giá: 2.015.000VNĐ

Bồn rửa chén SH

Bồn rửa chén SH

Giá: 825.000VNĐ

Bồn nhựa ngang SH 300L

Bồn nhựa ngang SH 300L

Giá: 855.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 300L

Bồn nhựa đứng 300L

Giá: 775.000VNĐ

Bồn Inox ngang 500L SH

Bồn Inox ngang 500L SH

Giá: 1.775.000VNĐ

Bồn Inox đứng 500L

Bồn Inox đứng 500L

Giá: 1.625.000VNĐ

Chậu rữa cao cấp ĐT 92

Chậu rữa cao cấp ĐT 92

Giá: 1.690.000VNĐ

Bồn nhựa ngang 300L

Bồn nhựa ngang 300L

Giá: 840.000VNĐ

Bồn nhựa đứng 300L

Bồn nhựa đứng 300L

Giá: 760.000VNĐ

Bồn Inox nằm 310L

Bồn Inox nằm 310L

Giá: 1.560.000VNĐ

chat online