Hotline:
02838262663

Bồn Inox nằm 2.000L

Bồn Inox nằm 2.000L

Bồn Inox nằm 2.000L

Bồn Inox nằm 2.000L

Bồn Inox nằm 2.000L
Bồn Inox nằm 2.000L

Sản phẩm

  • Bồn Inox nằm 2.000L

  • Giá : 5.580.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : I2.000
  • Lượt xem : 60

Chi tiết sản phẩm

BỒN INOX 304 NGANG

 

STT

 

Mã Sản Phẩm

Độ Dày

(mm)

Đường kính

(mm)

Chiều dài

(mm)

Chiều cao

(mm)

 

Giá Đỡ
Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm)
1 I310 0.6 630 1.150 780 900 680 310
2 I500 0.6 720 1.220 870 900 770 310
3 I700 0.6 720 1.420 870 1.140 770 310
4 I1.000 0.6 940 1.440 1.110 1.130 990 540
5 I1.200 0.6 980 1.420 1.150 1.130 1.030 540
6 I1.300 0.6 1.030 1.570 1.210 1.130 1.080 600
7 I1.500 0.7 1.170 1.460 1.350 1.130 1.220 640
8 I2.000 0.9 1.170 1.800 1.350 1.480 1.220 640
9 I2.500 0.9 1.170 2.000 1.350 1.720 1.220 640
10 I2.500 0.9 1.420 1.560 1.620 1.140 1.480 860
11 I3.000 0.9 1.360 2.150 1.560 1.680 1.420 760
12 I3.500 0.9 1.360 2.400 1.560 1.980 1.420 760
13 I4.000 0.9 1.360 2.800 1.560 2.300 1.420 760
14 I5.000 0.9 1.360 3.280 1.560 2.840 1.410 760
15 I6.000 0.9 1.420 4.000 1.570 3.550 1.470 860

Sản phẩm liên quan

Bồn nhựa đứng 1.500L

Bồn nhựa đứng 1.500L

Giá: 2.225.000VNĐ

Bồn Inox nằm 1.500L

Bồn Inox nằm 1.500L

Giá: 4.230.000VNĐ

Bồn Inox ngang 5.000L SH

Bồn Inox ngang 5.000L SH

Giá: 11.920.000VNĐ

Bồn nước inox đứng 6.000L

Bồn nước inox đứng 6.000L

Giá: 14.180.000VNĐ

chat online