Hotline:
02838262663

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A
BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

Sản phẩm

  • BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

  • Giá : 80.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm :
  • Lượt xem : 10

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

BBD1631VNV : MCB 1 pha 63A

BBD1631VNV : MCB 1 pha 63A

Giá: 190.000VNĐ

BBD3323CNV : MCB 3 pha 32A

BBD3323CNV : MCB 3 pha 32A

Giá: 421.000VNĐ

BBD308031C : MCB 3 pha 80A

BBD308031C : MCB 3 pha 80A

Giá: 1.820.000VNĐ

BBD2252CNV : MCB 2 pha 25A

BBD2252CNV : MCB 2 pha 25A

Giá: 233.000VNĐ

chat online