Hotline:
02838262663

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A
BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

Sản phẩm

  • BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

  • Giá : 80.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm :
  • Lượt xem : 29

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao

Giá: 2.970.000VNĐ

BBD3203CNV : MCB 3 pha 20A

BBD3203CNV : MCB 3 pha 20A

Giá: 412.000VNĐ

BBD1501VNV : MCB 1 pha 50A

BBD1501VNV : MCB 1 pha 50A

Giá: 190.000VNĐ

BBD2632CNV : MCB 2 pha 63A

BBD2632CNV : MCB 2 pha 63A

Giá: 385.000VNĐ

chat online